Budowa Stadionu Miejskiego w Przysusze

2023

22 570 500,00 zł

Z początkiem 2023 roku Gmina i Miasto Przysucha przystąpiła do…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze

2024

12 945 000,00 zł

Drugą co do wielkości inwestycją realizowaną przez Gminę i Miasto…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Przysucha

2023

4 195 530,00 zł

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, ulic i dróg w mieście oraz…

Zobacz inwestycję

Remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha

2020

3 589 615,74 zł

Dzięki pozyskanym środkom w ramach  programu Fundusz Dróg Samorządowych możliwa…

Zobacz inwestycję

Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku

2021

1 554 882,74 zł

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku został odnowiony, ocieplony i…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa Samorządowego Żłobka „Maluszek” w Przysusze

2023

1 372 659,54 zł

Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w…

Zobacz inwestycję

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem na potrzeby OSP Skrzyńsko

2024

1 300 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczego ze…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Świętokrzyskiej do ul.Skowyry i ul.Czermińskiego

2019

1 112 267,30 zł

Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny w ul. Czermińskiego, ul.…

Zobacz inwestycję

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka

2023

975 592,84 zł

Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów

2021

945 121,15 zł

Rozwój infrastruktury technicznej  poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików…

Zobacz inwestycję

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior w Ruskim Brodzie

2022

773 977,60 zł

W centralnej części budynku dawnej szkoły podstawowej w Ruskim Brodzie,…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Żytniej w Przysusze

2023

750 000,00 zł

Na ulicy Żytniej w Przysusze oddany został do użytku blisko…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gliniec

2022

741 035,92 zł

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gliniec” zostało zrealizowane z Państwowego…

Zobacz inwestycję

Budowa boiska wielofunkcyjnegow miejscowości Przysucha

2022

729 840,00 zł

Nowy obiekt sportowy powstał przy stadionie miejskim w Przysusze. Zadanie…

Zobacz inwestycję

Nowo wybudowana świetlica wiejska w Dębinach

2019

666 656,20 zł

Budowa parterowego, murowanego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni 117,00 m2…

Zobacz inwestycję

Modernizacja ujęcia wody i uruchomienie stacji uzdatniania wody w Smogorzowie

2023

659 180,00 zł

Wymiana poszczególnych elementów, uzupełnienie i rozbudowa systemu. Zadanie zostało zrealizowane…

Zobacz inwestycję

Budowa dróg wraz z oświetleniem w ulicach: Kusocińskiego, 11 Listopada, i Sportowa w Przysusze

2021

640 517,83 zł

Kolejne zadanie z zakresu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy…

Zobacz inwestycję

Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Skrzyńsko

2020

613 917,14 zł

Wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 46…

Zobacz inwestycję

Budowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2021

605 469,42 zł

Zakończone zostały prace budowlane przy świetlicy wiejskiej w Jakubowie. Powstał…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Wiejskiej w Przysusze wraz z dobudową chodnika

2019

579 019,36 zł

W połowie listopada 2019 została zakończona realizacja zadania pn. „Przebudowa…

Zobacz inwestycję

Utworzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego Maluszek

2019

552 704,29 zł

Pierwsza utworzona na terenie Gminy i Miasta Przysucha placówka, zapewniająca…

Zobacz inwestycję

Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Przysusze

2022

539 718,18 zł

Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wistka

2024

500 000,00 zł

W ramach zadana zostanie przebudowany zbiornik retencyjny w miejscowości Wistka

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie nakładki w miejscowości Janików na ul. Górna i Chmielna

2022

494 326,39 zł

Na ul. Górnej  i ul. Chmielnej w Janikowie położona została…

Zobacz inwestycję

Zakup autobusu szkolnego

2023

442 554,00 zł

Gmina i Miasto Przysucha dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości…

Zobacz inwestycję

Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Grodzkiej, Leśnej i Żytniej w Przysusze

2020

434 491,55 zł

Przeprowadzone prace polegały na wykonaniu dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,…

Zobacz inwestycję

Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku, etap II

2022

430 680,00 zł

Drugi etap modernizacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku Publicznej…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Ks Pajka w Przysusze wraz z miejscami parkingowymi

2020

421 083,24 zł

Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Pajka w Przysusze wraz z…

Zobacz inwestycję

Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Beźnik

2020

419 092,72 zł

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Beźnik.

Zobacz inwestycję

Otwarte Strefy Aktywności Przysucha, Janów, Wistka, Jakubów

2019

416 590,04 zł

Wybudowanie Otwartych Stref Aktywności w Przysusze przy  ul. Grodzkiej i…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Janikowie

2019

363 450,00 zł

Powstałe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zawiera w swej przestrzeni…

Zobacz inwestycję

Budowa 22 przydomowych oczyszczalni ścieków

2019

347 942,40 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Przysucha…

Zobacz inwestycję

Budowa miejsc parkingowych w Przysusze wraz z dobudową miejsc parkingowych na Osiedlu Południe

2021

328 932,38 zł

Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Przysusze, zlokalizowanego tuż…

Zobacz inwestycję

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich

2021

323 949,33 zł

12 świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Przysucha zyskało nową…

Zobacz inwestycję

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Przysusze

2024

308 861,61 zł

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska wraz…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej Wistka – Beźnik

2021

304 078,96 zł

Zakres wykonanych prac obejmował przebudowę drogi wymagającej zmiany granic istniejącego…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada

2023

300 000,00 zł

W miejscowości Zawada została zakończona przebudowa drogi gminnej.

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w Janikowie na ul. Starowiejskiej

2022

299 999,81 zł

W Janikowie na ul. Starowiejskiej został położony chodnik z kostki…

Zobacz inwestycję

Ciągnik wraz z osprzętem dla potrzeb prac komunalnych

2020

286 959,00 zł

Zakup ciągnika NEW HOLLAND o mocy 114 KM, z napędem…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej od ul. Świetokrzyskiej do ul. Targowej w Przysusze

2022

272 250,91 zł

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego…

Zobacz inwestycję

Zakup nowego wyposażenia dla szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Przysucha w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”

2023

271 500,00 zł

Laboratoria przyszłości, to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i…

Zobacz inwestycję

Zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

2022

265 938,30 zł

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych dwustanowiskowa, o mocy ładowania do 100kW…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa trybun, doprowadzenie sieci wodno -kanalizacyjnej do kontenera oraz budowa siłowni plenerowej na ul.Topornia w Przysusze

2021

259 717,00 zł

Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę trybun i…

Zobacz inwestycję

Budowa 14 przydomowych oczyszczalni ścieków

2020

257 380,00 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni scieków dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przysusze

2019

237 241,68 zł

Wykonano termomodernizację budynku Samorządowego  Przedszkola Nr 1 w Przysusze wraz…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego

2020

232 495,98 zł

W związku z przebudową drogi gminnej od ul. Skowyry do…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów

2019

229 500,00 zł

Długość przebudowanej  drogi wynosi około  789 m, szerokość  4,5 m…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów

2020

224 884,92 zł

Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów o długości 683,85m. Dokonano…

Zobacz inwestycję

Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Grodzkiej, Chopina, Przemysłowej i Osiedlu Południe

2020

216 247,52 zł

Nowoczesne latarnie osiedlowe zostały zamontowane na ul. Grodzkiej, ul. Chopina…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągów komunikacyjnych, trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego na ul. Topornia w Przysusze

2020

208 169,90 zł

Inwestycja to kolejny etap rozbudowy infrastruktury sportowej w Toporni. Na…

Zobacz inwestycję

Wymiana nawierzchni i ogrodzenia wokół Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przysusze

2020

202 975,56 zł

Wykonano remont chodnika i nawierzchni terenu, utwardzenie placu, wymianę części…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębinach

2024

200 000,00 zł

W ramach zadania zostanie rozbudowana i wyposażona świetlica wiejska w…

Zobacz inwestycję

Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku po szkole podstawowej w Ruskim Brodzie

2021

199 984,26 zł

Zrealizowana inwestycja obejmowała renowację istniejącej posadzki parkietowej, ocieplenie stropodachu i…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia na targowisku miejskim w Przysusze

2023

198 728,00 zł

Modernizacja oświetlenia na targowisku miejskim w Przysusze w ramach którego…

Zobacz inwestycję

Budowa zespołu boisk do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą w Toporni

2019

194 861,83 zł

Nad zalewem w Toporni został wybudowany zespół boisk do piłki…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku

2020

184 869,28 zł

Na ul. Leśnej w miejscowości Skrzyńsko przebudowano prawie 400 m.…

Zobacz inwestycję

Dotacja dla OSP w Smogorzowie na zakup samochodu pożarniczego

2019

180 000,00 zł

Na potrzeby OSP w Smogorzowie zakupiony został średni samochód specjalny…

Zobacz inwestycję

Remont dachu na budynku Domu Kultury w Przysusze

2024

177 120,00 zł

Zadanie zostało współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ruskim Brodzie

2022

175 736,35 zł

W ramach przedsięwzięcia wyremontowana została część budynku, w którym dawniej…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Przysusze pomiędzy szkołą podstawową nr 2 a ul. Wiejską

2021

174 987,22 zł

Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy

Zobacz inwestycję

Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych

2022

165 000,00 zł

Gmina Przysucha zakupiła mikrobus marki Renault Trafic, 9-cio osobowy, przeznaczony…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oświetlenia w obrębie Pl. Kardynała Wyszyńskiego w Przysusze

2019

163 233,99 zł

W obrębie Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze wykonano modernizację…

Zobacz inwestycję

Wymiana instalacji grzewczej w budynku Przedszkola nr 1 w Przysusze

2022

159 880,00 zł

W budynku Przedszkola nr 1 w Przysusze zostały wykonane prace…

Zobacz inwestycję

Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dembińskich w Przysusze do ul. Słonecznej w Skrzyńsku

2022

154 018,26 zł

W ramach zrealizowanego zadania zostało dobudowane 9 szt. słupów oświetleniowych…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej przy Placu Św. Marka w Skrzyńsku

2019

152 810,19 zł

Przebudowa drogi gminnej przy Placu Św. Marka w Skrzyńsku została…

Zobacz inwestycję

Zakup nowego wyposażenia, mebli i pomocy dydaktycznych dla SKD „Maluszek”

2020

149 183,81 zł

W Przysusze powstał pierwszy Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”, stanowiący ważne…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego w Przysusze od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowyry

2019

142 799,99 zł

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Przysucha została zrealizowana…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2020

141 999,10 zł

Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze przeszedł rewitalizację.

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż platformy pionowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze

2019

129 273,00 zł

W PSP Nr 2 przy ul. Warszawskiej w Przysusze została…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Czermińskiego w Przysusze

2019

117 317,40 zł

Ciąg komunikacyjny w ul. Czermińskiego został wybudowany ze środków własnych…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej w Zbożennie

2021

113 088,68 zł

W Zbożennie na drodze gminnej posiadającej połączenie z drogą krajową…

Zobacz inwestycję

Dotacja dla OSP w Przysusze na termomodernizację budynku strażnicy

2021

100 000,00 zł

Gmina i Miasto Przysucha pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa…

Zobacz inwestycję

Położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze

2021

97 321,80 zł

W Przysusze na ul. Jarzębinowej, położona została nakładka asfaltowa. Wykonano…

Zobacz inwestycję

Doposażenie Urzędu Gminy i Miasta w sprzęt informatyczny

2022

95 743,02 zł

Dofinansowanie z w ramach programu Cyfrowa Gmina z Mazowieckiego Urzędu…

Zobacz inwestycję

Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Przysusze

2019

73 890,10 zł

Mazowiecki Program Dofinansownia Pracowni Informatycznych i Językowych.Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego…

Zobacz inwestycję

Montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na placu zabaw przy ul. Przemysłowej

2020

71 497,44 zł

W centrum Przysuchy, na placu zabaw przy ul. Przemysłowej przeprowadzone…

Zobacz inwestycję

Modernizacja placu przy ul. Przemysłowej w Przysusze

2019

69 693,56 zł

Przeprowadzone zostało utwardzenie placu oraz zostały wykonane schody i podjazd…

Zobacz inwestycję

Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku

2023

66 710,93 zł

W Publicznej Szkole Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Skrzyńsku…

Zobacz inwestycję

Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku

2019

60 900,99 zł

Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku została…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Janów

2022

60 270,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznegoenergooszczędnego w ramach projektu Budowa lini kablowej oświetlenia…

Zobacz inwestycję

Wymiana orynnowania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze na ul. Skowyry

2022

60 000,00 zł

Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy

Zobacz inwestycję

Dotacja schroniska dla zwierząt w gminie Przysucha

2024

60 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony samochód przystosowany do transportu zwierząt…

Zobacz inwestycję

Doposażenie świetlic wiejskich w Smogorzowie, Wistce i Janikowie

2019

59 992,15 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nazwa Programu -Mazowiecki Instrument…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku

2019

59 844,42 zł

Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku wykonano ze…

Zobacz inwestycję

Wykonano ocieplenie budynku socjalnego na ul. 11-go Listopada w Przysusze

2019

52 920,00 zł

Ocieplenie budynku socjalnego wraz z poprawą orynnowania na ul. 11-go…

Zobacz inwestycję

Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej w Hucisku

2023

50 000,00 zł

Dobiegły końca prace przy odrestaurowaniu Miejsc Pamięci Narodowej we wsi…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w miejscowości Skrzyńsko

2019

47 907,63 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nazwa Programu -Mazowiecki Instrument…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa monitoringu miejskiego

2020

47 500,01 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego ze środków własnych gminy

Zobacz inwestycję

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Południe w Przysusze

2021

47 219,40 zł

Rozbudowę placu zabaw na Osiedlu Południe w Przysusze zrealizowano ze…

Zobacz inwestycję

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Świętokrzyskiej w Przysusze

2019

45 840,00 zł

Kanalizację przebudowano ze środków własnych gminy.

Zobacz inwestycję

Remonty dróg dojazdowych do pól. Droga dojazdowa w miejscowości Janików

2021

44 870,40 zł

Zadanie zrealizowane przez Gminę i Miasto Przysucha w ramach Funduszu…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj

2021

42 938,51 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj obejmowała poprawę stanu nawierzchni…

Zobacz inwestycję

Dobudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych

2022

41 864,75 zł

Dobudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha…

Zobacz inwestycję

Remont garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

20024

40 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonany remont instalacji elektrycznej oraz centralnego…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja terenu wokół zbiornika wodnego w Jakubowie

2024

39 621,11 zł

W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja terenu wokół zbiornika wodnego…

Zobacz inwestycję

Doposażenie schroniska w Przysusze

2023

38 690,35 zł

Dzięki wsparciu finansowemu z Samorządu Województwa Mazowieckiego Gmina i Miasto…

Zobacz inwestycję

Zakup garażu metalowego z zadaszeniem wraz z utwardzeniempodłoża przy świetlicy wiejskiej w Dębinach

2022

38 000,00 zł

Zadanie zrealizowane przez Gminę i Miasto Przysucha w ramach Funduszu…

Zobacz inwestycję

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko

2021

36 892,75 zł

Dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju…

Zobacz inwestycję

Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Glińcu

2024

35 315,66 zł

W ramach zadania zostanie wykonany remont tarasu przy świetlicy wiejskiej…

Zobacz inwestycję

Dotacja dla OSP w Skrzyńsku na zaku nożyco-rozpieracza

2021

33 500,00 zł

Zakupu nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa pożarowego dla OSP w…

Zobacz inwestycję

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Przysucha

2023

31 980,00 zł

Powstała przy stadionie miejskim w Przysusze siłownia plenerowa, to kolejne…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Ruskim Brodzie

2019

31 230,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nazwa Programu -Mazowiecki Instrument…

Zobacz inwestycję

Poprawa funkcjonowania i estetyki Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Przysusze

2023

31 130,65 zł

Tym razem wykonane prace dotyczyły ogrodzenia, które uległo całkowitemu zniszczeniu.…

Zobacz inwestycję

Zakup kontenera przy świetlicy wiejskiej w Zbożennie wraz z utwardzeniem podłoża

2023

29 493,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Janikowie

2021

28 659,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ostatnim czasie odnowione…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach

2021

28 589,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ostatnim czasie odnowione…

Zobacz inwestycję

Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzowie

2020

28 499,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzowie zrealizowano ze środków własnych gminy

Zobacz inwestycję

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Długa Brzezina

2020

28 384,25 zł

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Długa Brzezina na przestrzeni lat…

Zobacz inwestycję

Parking w Toporni

2019

25 388,49 zł

Wybudowano parking nad zalewem w Toporni.

Zobacz inwestycję

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na elektryczne w budynku OSP w Przysusze

2021

25 000,00 zł

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na elektryczne w budynku OSP w…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec

2021

24 586,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ostatnim czasie odnowione…

Zobacz inwestycję

Wyposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej

2022

24 500,00 zł

Plac zabaw doposażono ze środków własnych gminy.

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w miejscowości Głęboka Droga

2022

24 440,00 zł

Zadanie było współfinansowane w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Lipno

2021

23 755,99 zł

Zakończona została realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Przysucha,…

Zobacz inwestycję

Budowa altany w miejscowości Skrzyńsko

2022

23 000,00 zł

Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażeniem w stół…

Zobacz inwestycję

Doposażenie świetlic wiejskich w Glińcu, Woli Więcierzowej

2021

22 784,20 zł

Zadanie zrealizowane przez Gminę i Miasto Przysucha w ramach Funduszu…

Zobacz inwestycję

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na ul. Warszawskiej

2022

22 500,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego…

Zobacz inwestycję

Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Smogorzowie

2021

22 202,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ostatnim czasie odnowione…

Zobacz inwestycję

Zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza w Gminie i Mieście Przysucha

2019

21 402,00 zł

W połowie listopada 2019r. na terenie Gminy i Miasta Przysucha…

Zobacz inwestycję

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zawada

2020

20 700,00 zł

W październiku br. Gmina i Miasto Przysucha zakończyła realizację projektów…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw w Pomykowie

2020

20 183,20 zł

W październiku br. Gmina i Miasto Przysucha zakończyła realizację projektów…

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD im. Ludwika Skowyry w Przysusze

2024

20 000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie zakupiony blaszany obiekt budowlany na narzędzia…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gaj

2022

19 926,00 zł

Wiaty są wyposażone w ławeczkę, ramkę na rozkład jazdy, kosz…

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kolonia Szczerbacka

2022

19 926,00 zł

Gmina i Miasto Przysucha dzięki środkom pozyskanym z budżetu Samorządu…

Zobacz inwestycję

Budowa altany w miejscowości Hucisko

2020

19 641,30 zł

W październiku 2020r. Gmina i Miasto Przysucha zakończyła realizację projektów…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa siłowni plenerowej w miejscowości Zbożenna

2021

19 200,00 zł

Zakończona została realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Przysucha,…

Zobacz inwestycję

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbożenna

2020

18 178,69 zł

Siłownię zewnętrzną w miejscowości Zbożenna wybudowano ze środków własnych gminy.

Zobacz inwestycję

Zakup tablicy aktywnej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

2019

17 500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"

Zobacz inwestycję

Dobudowano oświetlenie uliczne przy ul. Czermińskiego

2019

14 760,00 zł

Oświetlenie dobudowano ze środków własnych gminy

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w miejscowości Kuźnica

2023

14 760,00 zł

Z końcem września zakończona została realizacja zadania w ramach Funduszu…

Zobacz inwestycję
130

Tyle dużych inwestycji zrealizowaliśmy dla Was

73 310 633,56 zł

To łączny koszt zrealizowanych inwestycji

38 934 631,41 zł

To łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Zrealizowane dla was inwestycje